Werkplekonderzoek

De Nederlandse beroepsbevolking brengt een groot deel van het leven door op de werkplek. Wij fysiotherapeuten hebben regelmatig te maken met patiënten waarbij hun lichamelijke klachten te wijten zijn aan een niet ergonomische werkplek en of aan een verkeerde werkhouding. Het helder krijgen van dit verband is van toegevoegde waarde voor zowel de cliënt als de werkgever. 

Wanneer een (thuis) werkplekonderzoek aanvragen?

 • Om een beeld te krijgen van de fysieke en geestelijke belasting (werkergonomie) van een werknemer.

 • Werknemers bewust maken van hun eigen werkgedrag en werkhouding. Is er sprake van werkgerelateerde klachten? Hoe kan de werknemer actief een bijdrage leveren aan het voorkomen van klachten? 

 • Bij lichamelijke of geestelijke werkgerelateerde klachten. Welke middelen en interventies zijn er om het klachten te verhelpen?
 • Bij het (her)inrichten van een ergonomische werkplek. 

 Hoe verloopt het proces?

Na een aanmelding volgt een telefonisch gesprek om te inventariseren welke problemen het bedrijf tegenaan loopt en wat de hulpvraag is.

Hierna volgt er een intakegesprek met de werknemer, om de  probleemgebieden in kaart te brengen. Vervolgens vindt er een analyse van de werkplek, werkhouding en -gedrag van de werknemer plaats. De werknemer hoort direct welke punten verbetert kunnen worden.

Vervolgens ontvangt het bedrijf een terugkoppeling van de bevindingen middels een rapportage. In de rapportage wordt naast de bevindingen, een advies op maat gegeven. Er wordt o.a. advies gegeven over:

 • werkplekergonomie; de computerwerkplek
 • werkhouding in relatie tot arbeidstaken
 • fysieke belasting tijdens de werkzaamheden.

 

Doel van het werkplekonderzoek:

Het doel van het werkplekonderzoek is om problemen in het werkveld in kaart te brengen en vooral oplossingen voor te vinden,  zodat werknemers hun werkzaamheden zonder klachten kunnen uitvoeren. Uw bedrijf hoeft niet altijd grote investeringen te doen om  een werkplek compleet om te bouwen. Het is erg belangrijk dat de werknemer bewust wordt van zijn eigen werkhouding en werkgedrag. Het voorkomen van werk gerelateerde klachten is een combinatie van een actieve werkhouding en een ergonomische werkplek. Met andere woorden, worden zowel de werkplek als de werkhouding en het gedrag van de werknemer in kaart gebracht.

Verwachte resultaten van het werkplekonderzoek:

Voor bedrijven: Een atmosfeer creëren, waarin medewerkers met plezier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren zonder lichamelijke klachten.            Antwoord krijgen op de allerbelangrijkste vraag: is er wel of geen sprake van werk gerelateerde lichamelijke klachten. In hoeverre kan u als bedrijf een bijdrage leveren aan het beperken van gezondheidsschade zoals lichamelijke klachten stress en burn-out? Hierdoor wordt de kans op ziekteverzuim van werknemers verkleint.

Voor werknemers: Een eye opener! Het wordt voor de werknemer duidelijk  wat de mogelijke oorzaken zijn van zijn (lichamelijke) klachten. Vaak is het een combinatie van een niet goed ingestelde werkplek en een verkeerde zit-, werkhouding van de werknemer. De werknemer krijgt aandachtspunten en eventueel oefeningen om zijn eigen houding en gedrag te verbeteren. 

Nu ook Thuiswerkplek onderzoek!

Thuiswerken is het nieuwe werken. Van werknemers wordt er verwacht dat ze thuiswerken om verdere besmetting van het Coronavirus te beperken, maar zijn we er wel klaar voor?                                                                                     

Sinds de uitbraak van het Coronavirus, zien wij fysiotherapeuten steeds meer patiënten met klachten als gevolg van thuiswerken. 

We zien veel klachten zoals nekklachten, rugklachten, schouder-, arm- en handklachten, hoofdpijn en spanningsklachten.  Het ontstaan van deze klachten zijn te verklaren doordat medewerkers:

 • vaak te lang achter de computer zitten,
 • lang digitaal vergaderen en weinig pauze nemen
 • geen afleiding en sociale contacten met collega’s
 • weinig lichaamsbeweging hebben thuis 
 • werk en privé niet kunnen combineren en organiseren
 • geen ergonomische werkplek hebben om adequaat te kunnen werken
 • thuiswerken moeten combineren met kinderen .

Werkgevers hebben belang dat hun werknemers gezond blijven, zonder lichamelijke klachten, stress of burn-out klachten, maar hebben door het thuiswerken weinig invloed op de situatie of gedrag van hun werknemers.

Tijdens een werkplekonderzoek thuis, kan de werkomstandigheden in kaart worden gebracht. Door de situatie in kaart te brengen, kunnen klachten op zowel korte als langer termijn voorkomen worden en blijven werknemers vitaal! 

Pakketten

Basic

€495,-

check icon Kennismakingsgesprek

check icon Intakegesprek

check icon Analyse werkplek of thuiswerkplek

check icon Analyse houding en gedrag werknemer

check icon Feedback werknemer

check icon Bevindingen en adviezen in een verslag

check icon Een bezoek

Twee bezoeken

Meerdere bezoeken

Uitgebreide klachtenanalyse

Houdinganalyse in meerdere situaties

Kussen-, slaapanalyse en adviezen

Bed check en adviezen

Houdinganalyse werk en of hobby

Uitgebreide verslag inclusief de te raadplegen leveranciers voor aanschaf meubilair of ergonomische producten

Uitgebreid verslag inclusief contact leggen met leveranciers

Een op een Coaching op het werkplek of thuiswerplek

Opstellen Behandelplan

Oefenschema met oefeningen gericht op de lichamelijke klacht

Oefenschema met oefeningen tijdens het werk

Drie fysiotherapeutische behandelingen

Popular

€749,-

check icon Kennismakingsgesprek

check icon Intakegesprek

check icon Analyse werkplek of thuiswerkplek

check icon Analyse houding en gedrag werknemer

check icon Feedback werknemer

check icon Bevindingen en adviezen in een verslag

check icon Een bezoek

check icon Twee bezoeken

Meerdere bezoeken

check icon Uitgebreide klachtenanalyse

check icon Houdinganalyse in meerdere situaties

check icon Kussen-, slaapanalyse en adviezen

check icon Bed check en adviezen

check icon Houdinganalyse werk en of hobby

check icon Uitgebreid verslag inclusief de te raadplegen leveranciers voor aanschaf meubilair of ergonomische producten

Uitgebreid verslag inclusief contact leggen met leveranciers

Een op een Coaching op het werkplek of thuiswerplek

Opstellen Behandelplan

Oefenschema met oefeningen gericht op de lichamelijke klacht

Oefenschema met oefeningen tijdens het werk

Drie fysiotherapeutische behandelingen

Exclusive

€1795,-

check icon Kennismakingsgesprek

check icon Intakegesprek

check icon Analyse werkplek of thuiswerkplek

check icon Analyse houding en gedrag werknemer

check icon Feedback werknemer

check icon Bevindingen en adviezen in een verslag

check icon Een bezoek

check icon Twee bezoeken

check icon Meerdere bezoeken

check icon Uitgebreide klachtenanalyse

check icon Houdinganalyse in meerdere situaties

check icon Kussen-, slaapanalyse en adviezen

check icon Bed check en adviezen

check icon Houdinganalyse werk en of hobby

check icon Uitgebreid verslag inclusief de te raadplegen leveranciers voor aanschaf meubilair of ergonomische producten

check icon Uitgebreid verslag inclusief contact leggen met leveranciers

check icon Een op een Coaching op het werkplek of thuiswerplek

check icon Opstellen Behandelplan

check icon Oefenschema met oefeningen gericht
op de lichamelijke klacht

check icon Oefenschema met oefeningen tijdens het werk

check icon Drie fysiotherapeutische behandelingen