Privacyverklaring

 Privacyverklaring

Orofaciaal Next Level, gevestigd aan Ringoven 33 6836 MT Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Website: www.orofaciaalnextlevel.nl
Adres: Ringoven 33 6836 MT Arnhem
Tel: 0268486619

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Orofaciaal Next Level verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • geboorteplaats
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • burgerlijke staat
 • bankrekeningnummer
 • BSN
 • gegevens gezondheid
 • gegevens zorgverzekering
 • huisarts
 • verwijzing arts of specialist
 • nummer legitimatiebewijs

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

 • uw medische gegevens en gegevens over uw gezondheid;
 • gegevens over uw gezondheid;
 • uw Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

 • om een fysiotherapeutisch dossier op te bouwen, om u te kunnen
  behandelen;
 • het afhandelen van uw betalingen;
 • u te kunnen bellen of e-mailen indien noodzakelijk;
 • u de mogelijkheid te bieden contact met ons op te nemen via de website;
 • orofaciaal Next Level verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
  toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Orofaciaal Next Level gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • het verzorgen van het elektronisch patiëntendossier;
 • het verwerken van declaraties of banktransacties;
 • zorgmail en Silo voor schriftelijk contact met andere betrokkene medische specialisten, zoals uw huisarts of verwezen specialist.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren?

Orofaciaal Next Level bewaart uw persoons en fysiotherapeutisch dossiergegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw dossier moet 15 jaar worden bewaard, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd of zoveel langer als noodzakelijk (bijvoorbeeld bij
chronische ziekten).

Delen van persoonsgegevens met derden:

Orofaciaal Next Level verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zijn bedrijven die ook zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
Orofaciaal Next Level gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Orofaciaal Next Level en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@orofaciaalnextlevel.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Orofaciaal Next Level neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@orofaciaalnextlevel.nl .

Persoonlijke behandeling

Mijn visie is dat iedereen uniek is en zo ook de aanpak!